Decentralisatie zorg: de problemen komen nog!

- De verantwoording: komen tot een financiële afrekening met zorgleveranciers, CAK en SVB. Vervolgens het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitgaven.

- De transformatie: meer innovatieve producten inkopen, minder administratieve lasten en lagere kosten. Dit kan alleen door preventief en integraal te werken.

En de huidige informatievoorziening is nog niet op orde. Onderdelen van de keten zijn voorlopig nog under construction. De processen en informatiestromen voor WMO en Jeugd zijn nog niet geïntegreerd. Gemeenten lopen daardoor grote financiële, juridische en politieke risico's. Omdat de uitvoering niet in control is. En omdat de doelen van de transformatie niet uitvoerbaar blijken.

ZORG bestaat uit: René Dekker, Erik Hogeland, U Yong Hu, Ria van Rijn, Paul Trossèl en Marten de Ruiter.

Onze meerwaarde is dat we onafhankelijk zijn. Wij zijn ervaren in project-, programma- en risicomanagement, financiën, testen, procesontwerp, architectuur, informatie management en berichtenverkeer. 

We koppelen dit aan resultaatgerichtheid én een efficiënte werkwijze. Daardoor kunnen we voor elke klant, van groot tot klein, snel toegevoegde waarde bieden. Bovendien zijn we allemaal in staat om complexe zaken eenvoudig en begrijpelijk te communiceren. Onze sterkste kwaliteit: we zijn een goed op elkaar ingespeeld team, dat resultaten heeft geboekt. 

In een artikel in de AG: IT blinde vlek voor beleidsmakers Zorg geven U Yong Hu en Ria van Rijn 8 tips om te voorkomen, dat IT de Zwarte Piet krijgt voor de problemen in de zorg. Er zijn genoeg manieren om te voorkomen dat IT als het probleem wordt bestempeld.