Noordwijk advies

consultancy en interim-management

 

 Kan u helpen bij onder meer de volgende gebieden:

 • Relatie zorgverlener / zorgaanbieder met zorgverzekeraar
 • Relatie zorgverlener / zorgaanbieder met gemeente(n) en vice versa
 • Financiële processen die niet goed of niet naar wens verlopen
 • Rapportages aan managers, directies, raden van bestuur, raden van toezicht, raden van commissarissen die niet van de grond komen
 • Het opstellen van de gehele planning en controlcyclus, van strategische planvorming, jaarlijkse doelstellingenplannen, periodieke rapportages en jaarafsluiting
 • Een planning en control cyclus die nog geen automatisme is en moet worden ingeregeld
 • Interne controle apparaat dat er niet is of onvoldoende werkt
 • Het omvormen van de 'ouderwetse' interne controle naar een organisatie met financial, operational, compliance en EDP-audits
 • Alle financieel gerelateerde processen die niet efficiënt, effectief en logisch zijn ingericht
 • Efficiënt en effectief debiteurenbeheer (hoe krijg ik mijn geld binnen?)
 • Risicoanalyses
 • Integraal risicomanagement
 • Reorganisatie (financiële functie)
 • Compliance Issues
 • Relatie organisatie met Toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Nederlandse Zorgautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)
 • Relatie tussen de accountant en de organisatie
 • Opzetten van een structuur ten aanzien van Corporate Governance
 • Het inrichten van capaciteitsmanagement met behulp van planning- en roostersystemen
 • Software pakket keuze: opstellen long list, short list en besluitvorming
 • Second opinion bij het implementeren van een systeem
 • Product Ownership van softwarepakketten
 • Projectmanagement
 • Programmamanagement