april 2020

De aanbesteding van de essentiele functies in de Jeugdregio Utrecht is succesvol afgerond.

december 2019

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is voor de 8e keer in haar bestaan geaudit voor het ZKN keurmerk.

Ook deze keer is de audit met goed gevolg afgerond.

 

 

                        

 

 

augustus 2019

De aanbesteding voor de essentiele functies (zwaarte vorm van jeugdhulp) in de regio Utrecht start. NACIM is gevraagd het financiele traject hiervoor te begeleiden.

juli 2019

Paul Trossèl is gestart als Teammanger Administratie / Backoffice / Bedrijfsvoering vij het doemien SamenLeven van de werkorganisatie De BUCH, het ambtelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De opdracht bevat het leidinggeven aan het team dat werkt voor werk en inkomen (participagiewet), Jeugd, WMO, Leerplicht, Onderwijs, Urgenties en het mede aanpassen van de strctuur.

 

januari 2019

Het ZORG collectief is gevraagd om een onderzoek te verrichten (second opinion) op de annschaf van een geautomatiseerd systeem voor het Sociaal Domein.

Samen met Ria van Rijn van Atelier Helder http://www.atelierhelder.nl/ is dit onderzoek uitgevoerd door Paul Trossèl

 

 

 

 

december 2018

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is voor de 7e keer in haar bestaan geaudit voor het ZKN keurmerk.

Ook deze keer is de audit met goed gevolg afgerond.                      

november 2018

 

De gemeente Utrecht heeft via JS Consultancy gevraagd om business control te versterken in verband met de inkoop 2020 binnen het sociaal domein. Het gaat om een nieuwe aanbesteding voor zowel Jeugd als de WMO.

 

november 2018

Toch nog een opdracht bij en van de gemeente Rotterdam: begeleiden herindicaties Jeugd als gevolg van het aflopen van het overgangsrecht per einde 2018.

oktober 2018

De opdrachten bij de Gemeente Rotterdam zijn beeindigd.

Er is weer ruimte voor een nieuwe opdracht. Let op: altijd een concurrerend tarief!!!

juni 2018

Opdracht m.b.t. implementatie inkoop WMO en Jeugdhulp 2018 afgerond.

Vervolgopdracht bij Gemeente Rotterdam: borging processen inkoop 2018.

 

mei 2018

Uitvoering verdiepingsonderzoek kosten ontwikkeling inkoop Jeugdhulp 2018 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

 

april 2018

Opdracht bij Stichting Amerpoort beëindigd. Paul Trossel startte hier met zijn eerste opdracht in 2008.

Vele korte en lange opdrachten later is het nu gelukt om alle werkzaamheden bij vaste medewerkers onder te brengen.

 

 

  www.amerpoort.nl

 

maart 2018

Met collegae ondernemers gestart met een nieuw initiatief: Contractmanagment in het Sociaal Domein (CMSD)

Vanuit onze kracht en ervaring in de ontwikkeling van het Sociaal Domein bieden wij oplossingen voor gemeenten en aanbieders bij het opzetten en verbeteren van het contract- en accountmanagement binnen het Sociaal Domein.

 

www.cmsd.nl

 

december 2017

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is voor de 6e keer in haar bestaan geaudit voor het ZKN keurmerk.

Wederom heeft de audit met goed gevolg plaatsgevonden.

januari 2017

De gemeente Rotterdam gaat hard aan de slag met de aanbesteding 2018 voor de WMO en Specialistische Jeugdhulp binnen het systeem van resultaat gerichte bekostiging. Noordwijk Advies helpt daarbij door middel van het projectleiderschap Inhoudelijke ICT. Hier wordt de vertaling gemaakt van de wensen van de organisatie naar de ondersteunende ICT platforms, meer in het bijzonder Socrates en de Arrangementenmodule (appFOBO).

 

december 2016

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg is voor de 5e keer in haar bestaan geaudit voor het ZKN keurmerk.

Wederom heeft de audit met goed gevolg plaatsgevonden.

september 2016

Amerpoort heeft gevraagd om ook een deel van de WLZ inkoop werkzaamheden te gaan verrichten, tot het moment dat de herstructurering een feit is. Natuurlijk gaan wij in op deze vraag.

juni 2016

De klus bij Lijn5 is afgerond. Lijn5 is en blijft een enthousiaste club die we graag hebben geholpen in turbulente tijden.

Wij wensen Lijn5 veel succes toe in de komende periode.

februari 2016

De financiële eindverantwoording 2015 van de zorgaanbieders en de gemeenten voor wat betreft de WMO en de Jeugdwet staat vol op in de belangstelling. In de maand februari worden er regiobijeenkomsten georganiseerd https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2016/01/regiobijeenkomsten-over-financile-afsluiting-wmo/Jeugdwet

Paul is gevraagd om plaats te nemen in het panel van deskundigen. 

januari 2016

Het declareren en factureren in het kader van de Jeugdwet staat nog in de kinderschoenen. De gemeente Rotterdam heeft gevraagd of Paul - net als hij heeft gedaan voor de WMO - het facturatieproces in het kader van de Jeugdwet op te zetten en te implementeren.

april 2015

Terug bij Lijn5! Nu om de leemte tussen het vertrek van de concerncontroller (manager bedrijfsvoering) en zijn opvolger op te vullen. Echter er zijn ook andere zaken die aandacht vragen, dus tot eind 2015 zijn wij bij Lijn5 om hen te helpen.

 

oktober 2014

Met succes de ZKN certificering van het Specialistich Behandelcentrum Zandheuvelweg geprolongeerd.

april 2014

Opdracht bij Pameijer succesvol afgerond.

november 2013

Mede dankzij de inspanningen van Noordwijk Advies is ook het veiligheidsmanagementsysteem van het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg gecertificeerd.

oktober 2013

Gestart bij de gemeente Rotterdam als financieel projectleider transitie AWBZ-WMO

mei 2013

Bij Amerpoort gestart als programmamanager transities. Het programma houdt in het voorbereiden van de organisatie op de komende transities AWBZ-WMO, Jeugdwet en Particiepatiewet.

januari 2013

Mede dankzij de inspanningen van Noordwijk Advies die het projectmanagment heeft gevoerd heeft het SBZ het ZKN-keurmerk behaald

 

 

 

http://www.zkn.nl/consumenten/

december 2012

Kwaliteitshandboek van het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) opgeleverd en vervolgens met succes het Kwaliteitssysteem van het SBZ laten auditten door Kiwa voor het ZKN keurmerk.